Til tider kan det være svært at navigere som menneske i en organisatorisk virkelighed med en høj grad af selvledelse. På den ene side friheden og medbestemmelsen og på den anden side vores identitet og selvforståelse og strategier i kombination med en Corporate og HR tankegang, der ofte begrænser handlemulighedsrummet. Corporate kommer af det latinske corpus, som betyder krop og ordet corporate kan oversættes til én samlet krop. Kombineret med Human Ressources, der iagttager mennesket som et objekt, der har til formål at skabe mest mulig værdi for den samlede krop, gir det mening at det kan vække følelsen af alligevel at være fanget trods for også at være fri. Vær fri, som jeg har befalet dig!

En del af processen er at skelne, hvilke strategier der ikke er hensigtsmæssige, men også til at forstå, hvorfor de er, eller var, så livsvigtige og derfor også hvorfor de ikke bare kan forkastes. Hvilke der bidrager til det liv, du ønsker dig, og hvilke der idag kommer til at spænde ben for dig selv. En ting er ting er at forstå og en anden ting er at slippe adfærd og måder at være i verden på, som vi tidligere ubevidst har bildt os ind var afgørende for at holde os i live.

Det kan være en svær proces, at få øje på egne strategier, og kræver mod (evnen til at være sårbar) at påtage sig det ansvar. Men når vi lykkes, opbygger vi en forståelse for, hvad der bevidst og ubevidst bringes til vores relationer fra egen banehalvdel, og dermed hvordan vi er aktive medspillere i vores uønskede konflikter. Herigennem hvordan vi bliver bedre ledere, partnere, venner mv.

Når vi, i vores liv har oplevet svære hændelser, uden den fornødne støtte, så kan vi installere en dømmende stemme og en selvkritik i os selv. På den måde undgår vi de grundlæggende skuffelser og smerten en anden gang. Som udgangspunkt en smart handling, men vi kommer samtidig til at holde os væk fra den nærhed, som vi har livsvigtig brug for. Hvis vi ikke får den, kan der opstå depression, ensomhed, angst og uro mv. Man kan sige, vi bliver kritiske ud ad til for at beskytte os ind ad til. Det kan her være hjælpsomt nænsomt at få lys på, hvad vi selv bærer med os. Vi kan kæmpe og føle vi vinder en masse ydre kampe, men det svære at forstå er, at den oprigtige kamp foregår indeni os selv og det kan være skamfuldt at få øje på. At gøre op med skammen kræver mod, da det fordrer, at vi forbliver nærværende og nænsomme med det, vi mest hader ved os selv. At vi tør stå ansigt til ansigt med vores egne fejl og ufuldkommenhed. Gevinsten når vi lykkes, er en oprigtig følelse af frihed og af, at være i live - måske for første gang i vores liv.