top of page

Når det er svært på arbejdet

 

Du kan ikke være på arbejde uden at relatere til andre og til dig selv. Samtidig peger flere forskningsprojekter peger på, at tryghed i arbejdsrelationer er den mest afgørende faktor for præstation i organisationer.

 

Kontakten og interaktionen i relationen kan være uhensigtsmæssig eller fraværende, men det ændrer ikke på, at du relaterer til andre - og til dig selv - når ledelse, det at blive ledet af andre og selvledelse spiller sig ud. Det kan være relationer, der irriterer og forstyrrer dig og skaber konflikt. Relationer, der vækker en følelse af arrogance, kedsomhed, eller en følelse af at være uretfærdigt behandlet, overlegen eller måske at være helt ubetydelig eller på konstant overarbejde.

 

I organisatoriske og arbejdsmæssige sammenhænge er dine relationer ofte filtret ind i både strukturelle og politiske udfordringer, der kan gøre problematikker yderligere udfordrende og svære at gennemskue.

Vi folder din situtation ud og finder nye måder at være i den på. 

bottom of page