top of page

Lederudvikling

I et lederudviklingsforløb tager vi fat i det, der er vigtigst for dig her og nu i din rolle som leder. 

Vi undersøger kompleksiteten i dine arbejdsrelaterede relationer, herunder de systemer og strukturer, de er underlagt. 

Når noget er svært, tænker du måske rationelt, at du bare burde sige fra, sige til, kommunikere hårdere/blødere, mere/mindre involverende, alt efter hvilken skole indenfor ledelse, du har lært og tilsluttet dig. Og alt efter dine personlige erfaringer i dit liv.

På dårlige dage kan du slå dig i hovedet med, at du ikke har gjort det, du ved, du burde gøre. På dage du oplever dig selv som en succes, nyder du sejrens rus gennem egne og andres øjne. En dynamik, der uanset fortegn, ikke er hensigtsmæssig og kan medvirke til det vi kalder stress og angst. 

 

I dit forløb er jeg ikke optaget af at fixe dig, men af at støtte dig, så du får større indsigt i, hvordan du agerer og hvorfor. Og i sidste ende hvordan du kommer videre på anden vis.

 

Gennem forståelse for dine måder at være i verden på søger vi sammen at forstå formålet med dine handlinger og strategier. Vi folder kompleksiteten i ledelse, styring og modstand ud sammen, som det viser sig i dit liv. Både dem du leder, og dem du bliver ledet af - dig selv inkluderet.

Dit indre liv og måden du på godt og ondt har lært at være i verden på, spiller sig naturligt ind og vi finder nye veje, hvis de gamle ikke er hensigtsmæssige længere.

 

bottom of page