Om 

Jeg kombinerer min faglighed, viden og erfaringer så du får den bedste hjælp og støtte. Og er samtidig ydmyg og realistisk om, hvor jeg kan være hjælpsom. Du kan stole på, at jeg henviser dig videre til mine dygtige kollegaer, hvis jeg ikke mener, jeg er den rigtige for dig.  

 

Jeg arbejder med kognitive og emotions-fokuserede metoder og med kommunikation, filosofi, teologi og eksistentialisme. Jeg sætter en ære i at udføre mit arbejde med ordentlighed og anstændighed.  

 

Jeg er optaget af adfærd, relationer, psykologi og kommunikation og har skrevet kandidat speciale og Ph.D indenfor området. Har siden 2012 uddannet mig videre med en 4-årig psykoterapeutuddannelse, en coaching uddannelse og videre indenfor parterapien. 

 

I min forskning er jeg optaget af hvordan mennesker ledes og leder og organiserer sig selv og andre privat og på arbejde. Det relationelle, identitet, tillid og etik. Og i bund og grund hvordan vi lider og lever. 

 

Det er vigtigt for mig konstant at udvide min faglige viden i en retning, hvor jeg ikke låser mig fast på en endegyldig sandhed eller en entydig diagnostisk forståelse. Og jeg søger at forstå diagnoser i et større perspektiv.

 

Privat blev jeg skilt i 2009 som mor til to piger. Er siden blevet gift med Kim, som jeg har fået yderligere en pige og en dreng med. Har således fire børn på henholdsvis 20 år, 13 år, 6 år og 4 år.

 

Det betyder noget for mig, at du får tid og tryghed til at få øje på din egen kompleksitet og herigennem opnå større personlig frihed. Tillid er derfor særlig vigtig for mig, da jeg ved, den er afgørende for, at du får den forandring, du ønsker. Jeg mener her omgivelserne er vigtige og selvfølgelig en faglig og en ansvarlig tilgang.

Jeg er underlagt tavshedspligt og kvaliteten i min praksis sikrer jeg ved løbende at være i supervision. I øjeblikket modtager jeg supervision hos Psykolog og Psykoterapeut Hanne Gregersen og Psykolog og Psykoterapeut Rebekka Svarrer samt hos Parterapeut Steen Rassing og Psykoterapeut Lars Johansen.

 

Jeg er medlem af og arbejder efter Psykoterapeutforeningens etiske og faglige retningslinjer.