top of page

Ledelse og relation

Ledelse findes ikke uden relation og omfatter din relation til andre og til dig selv. Flere forskningsprojekter peger på, at tryghed i relationer er den mest afgørende faktor for præstation og i organisationer. Kontakten og interaktionen i relationen kan være uhensigtsmæssig eller fraværende, men det ændrer ikke på, at du relaterer til andre - og til dig selv - når ledelse, det at blive ledet af andre og selvledelse spiller sig ud. Det kan være relationer, der irriterer og forstyrrer dig og skaber konflikt. Relationer, der vækker en følelse af arrogance, kedsomhed, eller en følelse af at være uretfærdigt behandlet, overlegen eller måske at være helt ubetydelig eller på konstant overarbejde.

I organisatoriske og arbejdsmæssige sammenhænge er dine relationer ofte filtret ind i både strukturelle og politiske udfordringer, der kan gøre problematikker yderligere udfordrende og svære at gennemskue. Synlige, og til tider, skjulte mekanismer, som vi også har blik for i vores forløb.

Jeg støder af og til på en undren over en følelse af fastlåsthed, da arbejdslivet og kollegaer bestemt kun tilbyder frihed. At det ikke er arbejdsrelateret stress, eller at det kun er arbejdsrelateret stress. Det må være mig, der er utilstrækkelig og forkert, siden jeg ikke kan have det godt, eller den modsatte, hvor alle er idioter.

Et eksempel er, at det kan være svært at navigere som menneske i en organisatorisk virkelighed med en høj grad af selvledelse. På den ene side friheden og medbestemmelsen og på den anden side vores identitet og selvforståelse og strategier i kombination med en Corporate og HR tankegang, der ofte begrænser handlemulighedsrummet. Corporate kommer af det latinske corpus, som betyder krop og ordet corporate kan oversættes til én samlet krop. Uanset hvor meget frihed vi taler om i den sammenhæng, så betyder er der et ønske om en samlet enhed, hvor de menneskelige ressourcer går i samlet takt. Og her har den offentlige sektor også fulgt trop med diverse tiltag indenfor new public management. Kombineret med Human Ressources, der iagttager mennesket som et objekt, der har til formål at skabe mest mulig værdi for den samlede krop, gir det mening, at det kan vække følelsen af alligevel at være fanget til trods for også at være fri. Vær fri, som jeg har befalet dig! Og når det er sagt, så er det fra min side, ikke en dom om moderne ledelsespraksis er god eller skidt. Jeg er kun optaget af, hvordan det kan være svært at være menneske i den.

11 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Hvis noget bevidst eller ubevidst er farligt, eller frygten for afsløring lurer i kulissen, giver det måske mere end god mening, og er hensigtsmæssigt, at have en hård retorik, der skubber folk væk. E

Irritation er et udtryk for, at vi selv står med uopfyldte behov. Og dem kan kommunikationen selvfølgelig hjælpe os til at få opfyldt. Men det kræver, vi forstår, hvad der er på spil. Hvad vi mærker,

Det er vores følelser, der fortæller, om noget er vigtigt, godt, svært eller farligt. De er signaler, der giver os mulighed for at kende vores behov, og derfra, hvordan vi kan og bør handle i en given

bottom of page