Ledelse og relation

Ledelse findes ikke uden relation og omfatter din relation til andre og til dig selv. Flere forskningsprojekter peger på, at tryghed i relationer er den mest afgørende faktor for præstation og i organisationer. Kontakten og interaktionen i relationen kan være uhensigtsmæssig eller fraværende, men det ændrer ikke på, at du relaterer til andre - og til dig selv - når ledelse, det at blive ledet af andre og selvledelse spiller sig ud. Det kan være relationer, der irriterer og forstyrrer dig og skaber konflikt. Relationer, der vækker en følelse af arrogance, kedsomhed, eller en følelse af at være uretfærdigt behandlet, overlegen eller måske at være helt ubetydelig eller på konstant overarbejde.

I organisatoriske og arbejdsmæssige sammenhænge er dine relationer ofte filtret ind i både strukturelle og politiske udfordringer, der kan gøre problematikker yderligere udfordrende og svære at gennemskue. Synlige, og til tider, skjulte mekanismer, som vi også har blik for i vores forløb.

Jeg støder af og til på en undren over en følelse af fastlåsthed, da arbejdslivet og kollegaer bestemt kun tilbyder frihed. At det ikke er arbejdsrelateret stress, eller at det kun er arbejdsrelateret stress. Det må være mig, der er utilstrækkelig og forkert, siden jeg ikke kan have det godt, eller den modsatte, hvor alle er idioter.

Et eksempel er, at det kan være svært at navigere som menneske i en organisatorisk virkelighed med en høj grad af selvledelse. På den ene side friheden og medbestemmelsen og på den anden side vores identitet og selvforståelse og strategier i kombination med en Corporate og HR tankegang, der ofte begrænser handlemulighedsrummet. Corporate kommer af det latinske corpus, som betyder krop og ordet corporate kan oversættes til én samlet krop. Uanset hvor meget frihed vi taler om i den sammenhæng, så betyder er der et ønske om en samlet enhed, hvor de menneskelige ressourcer går i samlet takt. Og her har den offentlige sektor også fulgt trop med diverse tiltag indenfor new public management. Kombineret med Human Ressources, der iagttager mennesket som et objekt, der har til formål at skabe mest mulig værdi for den samlede krop, gir det mening, at det kan vække følelsen af alligevel at være fanget til trods for også at være fri. Vær fri, som jeg har befalet dig! Og når det er sagt, så er det fra min side, ikke en dom om moderne ledelsespraksis er god eller skidt. Jeg er kun optaget af, hvordan det kan være svært at være menneske i den.

2 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Selvledelse i Corporate

Til tider kan det være svært at navigere som menneske i en organisatorisk virkelighed med en høj grad af selvledelse. På den ene side friheden og medbestemmelsen og på den anden side vores identitet o

Strategier og proces

En del af processen er at skelne, hvilke strategier der ikke er hensigtsmæssige, men også til at forstå, hvorfor de er, eller var, så livsvigtige og derfor også hvorfor de ikke bare kan forkastes. Hvi

Selvkritik

Når vi, i vores liv har oplevet svære hændelser, uden den fornødne støtte, så kan vi installere en dømmende stemme og en selvkritik i os selv. På den måde undgår vi de grundlæggende skuffelser og smer