top of page

Hvad er Emotions Fokuseret Terapi (EFT)


EFT som retning hviler på et humanistisk eksistentielt menneskesyn og den fænomenologiske metode. Det er den første og eneste terapiform, indenfor den humanistisk eksistentielle (oplevelsesorienterede) psykoterapeutiske tradition, der er anerkendt som evidensbaseret og bygger på veldokumenterede forskningsresultater. Metoden består blandt andet af specifikke interventionsmodeller, der har vist sig yderst effektive i transformationen af svære følelser og uhensigtsmæssige mønstre.

Metoden er på det eksistentialistiske plan inspireret af blandt andre de engelske psykologer Emmy van Deurzen, Ernesto Spinelli og Mick Cooper samt af den amerikanske psykiater og psykoterapeut Irvin D. Yalom. Flere af de nævntes terapeutiske tilgang er alene baseret på en eksistensfilosofisk forståelse af mennesketilværelsen.

Den Emotions Fokuserede Terapi hjælper med at udtrykke følelser, der er passende til en given situation. At lære at acceptere og regulere følelser, og at kunne reflektere over dem for at danne mening og eventuelt transformere dem, hvis de spænder ben for det liv, der ønskes.

EFT mener, at en reel forandring i vores nervesystem kræver både et kognitivt og et emotionelt skifte. Det er vigtigt, at udvikling opstår i en balance mellem omsorg og optimal stress. Moderat arousal og optimal stress integrerer og konsoliderer således vores neurale kredsløb, så længe stressniveauet ikke overstiger nervesystemets kapacitet. Oxytocin og Vasopressin er kemiske stoffer, der udløses når der er ro til at være sammen med et andet menneske og følelses af at være forbundet er til stede. De udløses ved berøring, ansigtsmimik og ord, der får os til at føle os trygge.

Det er træning i følelsesmæssige kompetencer, selvregulering og mentalisering (at kunne se sig selv udefra og andre indefra). Følelsesmæssig læring kommer sjældent fra hovedet og fra vores intellekt, men primært fra kroppen og fra personlige erfaringer med et andet menneske, som vi har tillid til. Selvregulering forudsætter kropslige færdigheder, da det fordrer, man kan mærke, hvordan man har det. Hvis man ikke kan mærke noget, så starter terapien der.

Forandring sker når afpassede pålidelige gentagelser bliver ny erfaring. Nye mønstre i i hjernen og i nervesystemet. Psykoterapi handler derfor ikke om overtalelse, rationel forståelse, kloge udtalelser, interventioner eller logiske argumenter. Men om tillid og beroligelse af nervesystemet.

I psykoterapien ligger en til tider mindre behagelig dobbelthed i, at vi metodisk må huske og snakke om det, vi helst vil glemme. Og føle det, vi helst ikke vil føle. Ikke fordi det skal være smertefuldt i sig selv, men fordi de ord, vi ikke har sagt højt, og de følelser vi ikke har følt, og derfor erstattet med noget andet, er årsagen til det vi måske vil kalde eksistentielle udfordringer følelsesmæssig smerte i vores liv, som også kan føre til fysiske symptomer.

EFT er ikke som sådan optaget af barndom eller hvad der sket dig i fortiden, men altid optaget af her og nu. Et ubehag, der vækker minder eller scener fra fortiden, handler også om her og nu. Men fortiden kan i nuet dukke op og så kan det have en påvirkning på dit liv idag.

EFT er optaget af det neuroaffektive og hjernen og af hvad og hvorfor vi gør. Det kan f.eks være at forstå, hvorfor det er så vanskeligt at ændre adfærd - trods bevidste intentioner. Det kan være med til at forklare forskellige former for afhængighed, og hvorfor driften til misbrug er så voldsom, at et bevidst ønske om afholdenhed ikke er tilstrækkeligt.

6 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Hvis noget bevidst eller ubevidst er farligt, eller frygten for afsløring lurer i kulissen, giver det måske mere end god mening, og er hensigtsmæssigt, at have en hård retorik, der skubber folk væk. E

Irritation er et udtryk for, at vi selv står med uopfyldte behov. Og dem kan kommunikationen selvfølgelig hjælpe os til at få opfyldt. Men det kræver, vi forstår, hvad der er på spil. Hvad vi mærker,

Det er vores følelser, der fortæller, om noget er vigtigt, godt, svært eller farligt. De er signaler, der giver os mulighed for at kende vores behov, og derfra, hvordan vi kan og bør handle i en given

bottom of page