top of page

Den personlige intelligens

Opdateret: 1. jun. 2023

Ligesom at vi har en matematisk og en musikalsk intelligens, som vi kan træne, så har vi også en personlig intelligens. Den personlige intelligens kan deles op i den intra- og den intrapsykiske intelligens.

Den intrapsykiske intelligens, omfatter vores opfattelse af os selv, vores egne følelser og evnen til at handle adækvat, altså passende, efter dem. Vi er, hvad vi gør igen og igen, og med psykoterapien træner vi, at træde nye stier, så vi ikke spænder ben for os selv gennem upassende adfærd. En person med en god intrapsykisk intelligens har en god forståelse for sig selv og et godt og realistisk selvbillede.

Den intrapsykiske intelligens omfatter forståelsen for andre mennesker, deres motiver og vores evne til at aflæse deres udtryksformer – eksempelvis kropssprog – og evnen til at reagere hensigtsmæssigt over for dem. Intelligens omfatter dermed også empati, altså indfølingsevnen med andre mennesker og vores evne til at mentalisere (evnen til at kunne se andre indefra og sig selv udefra). Evnen til netop at mentalisere kan være i fare, hvis vi ikke i løbet af vores første leveår har haft en betydningsfuld omsorgsperson og ikke er blevet tilstrækkelig mødt, som dem vi var.


Evnen til affektregulering er afgørende for udvikling af mentaliseringsevnen. Når vi arbejder med det autonome nervesystem, bliver det muligt at hjælpe til støtte i en mere effektiv affektregulering. Praktisk talt kan alle psykiatriske forstyrrelser betragtes som lidelser med forbindelse til selvreguleringen. Mentaliseringsevnen udvikles i voksenlivet, hvis de regulerende områder er nogenlunde balancerede, og hvis vi har fået en tilstrækkelig portion støtte i reguleringen af vores følelser. Der er her mulighed for at videreudvikle sin evne til at mentalisere og etablere, eller genetablere, forbindelse til kroppens sansninger og følelser. Hvis der aldrig har været støtte, kan der være behov for hjælp i psykiatrien.

En person der har en god intra- og interpsykisk intelligens er god til at relatere og får derigennem opfyldt sine behov, så der ikke opstår smerte.


Når du er i et individuelt terapiforløb arbejder du blandt andet med din personlige intelligens.

13 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Angst, kommunikation og strategier

Hvis noget, bevidst eller ubevidst, er farligt, eller hvis frygten for afsløring lurer i kulissen, så giver det måske mere end god mening, at have en hård retorik, der skubber folk væk - det er måske

Irritation, dårlig kommunikation og uopfyldte behov

Irritation er et udtryk for, at vi selv har uopfyldte behov. Disse uopfyldte behov kan kommunikation hjælpe os til at få opfyldt. Det kræver dog, at vi forstår, hvad der er på spil. Vi skal lære at fo

Hvorfor er følelserne så centrale?

Det er vores følelser, der fortæller os, om noget er vigtig, godt, svært eller farligt. De er signaler, som giver os mulighed for at kende vores behov. Deraf gør de det muligt for os at vurdere, hvord

Comments


bottom of page