top of page

Den personlige intelligens

Opdateret: 24. jan. 2022

Som vi har en matematisk og en musikalsk intelligens, som vi kan træne, har vi også en personlig intelligens, der kan deles op i den intra- og den interpsykiske intelligens.

Den intrapsykiske intelligens, omfatter vores opfattelse af os selv, af egne følelser og evnen til at handle adækvat, altså passende, efter dem. Vi er, hvad vi gør igen og igen, og med psykoterapien træner vi, at træde nye stier, så vi ikke spænder ben for os selv gennem upassende adfærd. En person med en god intrapsykisk intelligens har en god forståelse for sig selv og et godt og realistisk selvbillede.

Den interpsykiske intelligens omfatter forståelsen for andre mennesker, deres motiver og vores evne til at aflæse deres udtryksformer – eksempelvis kropssprog – og evnen til at reagere hensigtsmæssigt overfor dem. Denne intelligens omfatter også empati, altså indfølingsevnen med andre mennesker og vores evne til at mentalisere, som betyder betyder evnen til at kunne se andre indefra og sig selv udefra. Vi ved, at netop evnen til at mentalisere kan være i fare, hvis vi ikke i løbet af vores første leveår har haft en betydningsfuld relations- og omsorgperson. Og ikke er blevet tilstrækkelig mødt spejlet, som dem vi var.


Evnen til affektregulering er afgørende for udvikling af mentaliseringsevnen. Når vi arbejder med det autonome nervesystem, bliver det muligt at hjælpe til støtte i en mere effektiv affektregulering. Praktisk talt alle psykiatriske forstyrrelser kan betragtes som lidelser med forbindelse til selvreguleringen. Mentaliseringsevnen udvikles i voksenlivet, hvis de regulerende områder er nogenlunde balancerede og vi har fået en tilstrækkelig portion støtte i reguleringen af vores følelser. Der er her mulighed for at videreudvikle sin evne til at mentalisere og etablere, eller genetablere forbindelse til kroppens sansninger og følelser. Hvis der aldrig har være støtte, kan der være behov for hjælp i psykiatrien.

Er person der har en god intra- og interpsykisk intelligens er god til at relatere og får herigennem opfyldt sine behov, så der ikke opstår smerte.


Når du er i et individuelt terapiforløb arbejder du blandt andet med din personlige intelligens.

9 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Hvis noget bevidst eller ubevidst er farligt, eller frygten for afsløring lurer i kulissen, giver det måske mere end god mening, og er hensigtsmæssigt, at have en hård retorik, der skubber folk væk. E

Irritation er et udtryk for, at vi selv står med uopfyldte behov. Og dem kan kommunikationen selvfølgelig hjælpe os til at få opfyldt. Men det kræver, vi forstår, hvad der er på spil. Hvad vi mærker,

Det er vores følelser, der fortæller, om noget er vigtigt, godt, svært eller farligt. De er signaler, der giver os mulighed for at kende vores behov, og derfra, hvordan vi kan og bør handle i en given

bottom of page