top of page

Coaching

Vi arbejder her mere normativt i forhold til konkrete handlemuligheder og begrænsninger. Arbejder med begrebet udvikling i den helt konkrete betydning. At vikle noget ud, der på andre terapiformer og meget coaching styrker den præfrontale evne til at fokusere på store og små mål i livet. Dette udvikler evnen til at sætte sig mål og systematisk foretage de handlinger, der er nødvendige for at nå dem eller at genevaluere og ændre retning. 

bottom of page